Delovno pravo

Vprašanja s področja delovnega prava so nekoč reševali v okviru civilnega prava, kasneje pa se je delovno pravo izločilo in postalo samostojna pravna panoga. Sprva so ga imenovali obrtno pravo ali industrijsko pravo, nato pa se je uveljavil izraz delovno pravo.

Pri nas je delovno pravo sledilo razvoju industrializacije. Vse od takrat se nenehno spreminja in prilagaja času ter prostoru. Večje spremembe na področju delovnega prava je Republika Slovenija doživela na primer ob vstopu v  Evropsko unijo. Slovensko delovno pravo se je tako  podredilo evropskemu, saj je država morala sprejeti evropske direktive in jih prenesti v svojo zakonodajo.

Delovno pravo je kot samostojna pravna panoga tesno povezana tudi z ustavnim pravom, gospodarskim pravom, kazenskim pravom, upravnim pravom ter obligacijskim pravom. Pomemben vpliv na urejanje delovnega prava pa imajo Mednarodna organizacija dela, Evropski ekonomsko-socialni odbor ter Evropsko sodišče za delovne pravice. Vas zanima kako je prišlo do oblikovanja pravne panoge »delovno pravo«?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *