Delovno pravo

Delovno pravo je v Republiki Sloveniji opredeljeno v različnih zakonskih in podzakonskih aktih. Najvišji pravni status ima v vsakem primeru Ustava Republike Sloveniji, v kateri so opredeljeni temeljni orisi, na katerih temelji delovno pravo. S 49. členom ustave je tako opredeljena »svoboda dela«, ki jo zagotavlja ustava. V ustavi piše, da si v Republiki Sloveniji vsako prosto izbira zaposlitev. Prav tako je ustavo prepovedano prisilno delo.

Za sodobne razmere najpomembnejši element, ki v ustavi utemeljuje delovno pravo pa je nedvomno stavek, ki pravi, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Ta stavek je za delovno pravo pomemben, ker uvaja načelo, ki prepoveduje diskriminacijo pri zaposlovanju. Na podlagi tega člena lahko izpeljujemo, da delodajalec pri zaposlovanju ne sme izpostavljati in se odločati na podlagi spolnih razlik, razlik v rasi, v verski pripadnosti itd. Če potrebujete več informacij s področja delovnega prava, kliknite tukaj.

Korak dlje v tej logiki nas pripelje do veljavne zakonodaje, po kateri delodajalec ženske na razgovoru za službo ne sme spraševati o njenih družinskih načrtih, torej o tem, ali namerava v bližnji prihodnosti imeti otroka. V Italiji se je pod to točko pred kratkim odprla zanimiva razprava, ko neki delodajalec ni želel zaposlovati kadilcev. Pod vprašaj se je seveda postavilo, ali gre v tem primeru za legitimno zahtevo delodajalca ali za diskriminacijo kadilcev. Preberite kako Zakon o delovnih razmerjih ureja področje delovnega prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *