Dejavniki, ki vplivajo na ceno

Apartmaji, ki jih oddajamo, imajo navadno zelo različno ceno. Na ceno pa vpliva kar precej različnih dejavnikov. Prvi dejavnik je opremljenost, ki jo imajo apartmaji. Boljša kot je opremljenost, dražji so apartmaji. Drugi dejavnik je lokacija, ki je navadno tudi najbolj prepoznaven in se ljudje niti ne pritožujejo čezenj. Ravno tu pa je dobro, da je konkurenca tako velika, saj so storitve boljše, cene pa nižje. Torej, storitev je boljša.

Apartmaji, ki so v zelo turističnih krajih, imajo razumljivo višjo ceno kot tisti, ki se nahajajo na lokaciji, ki ni prav zelo znano po turističnih ogledih. Vsekakor pa na ceno zmeraj vpliva čas obiska. Imajo v turistični sezoni razumljivo višjo ceno, saj njihovi lastniki točno vedo, da bodo imeli kljub višji ceni dovolj obiska.

Comments are closed.