Bačvarija za sve

U bačvama koja bačvarija možemo kvalitetno pohraniti svakojake tekućine i razna pića. Bačvarija je djelatnost koja izrađuje bačve za vino, ocat, rakiju, ulje i drugo. Za vinogradarstvo u visokom kvalitetu za dugovječnu dugogodišnju upotrebu izrađuju se i posebne barrique bačve od slavonskog hrasta u volumenu 225 lit. Barikirana vina odleže duže vrijeme gdje mogu sazrijevati i na sebe povuči i miris hrasta. Proces odležavanja i školovanja vina je tako imenovano kletarenje koje na kvalitet utiče isto toliko kao i zrijelo i zdravo grožđe. Bačvarija kao djelatnost nije industrijskog zamaha iako izrađuju bačve veličina od nekoliko litri pa do nekoliko (pet i više) tisuča litara. One od pet tisuča koriste se u glavnom za profesionalnu upotrebu u vinogradništvu a za osobne potrebe za proizvodnju i za pohranjivanje vina bačvarija izrađuje prostorninu od 50 pa do 500 litara. Bačve od dvijesta, trista pa do petsto litara koriste proizvođaći koji imaju svoje zidanice i vino pohranjuju malo za sebe, malo za prijatelje i možda malo i za prodaju. Bačvarija je svima nama neophodna.

Comments are closed.