Akumulator

Naprava, ki proizvaja električno energijo s pomočjo kemijskih reakcij je akumulator. Kakor sem že rekel, se v nejmu dogajajo kemijske reakcije med različnimi kemijskimi snovmi in tako proizvajajo električno energijo. Vsebuje pa tudi težke kovine kot je svinec. Prav zaradi težkih kovin je akumulator tako težek. Sedaj je že kar nekaj proizvajalcev, kateri jih proizvajajo. Nekateri izmed njih so Vesna, Topla, Bosch in Varta, ki vam jih ponujajo številni proizvajalci. Odlaganje teh naprav v naravi pa je prepovedano. Zaradi kemijskih snovi, ki jih vsebuje lahko onesnažijo podtalnico, zato imajo posebna odlagališča iz katerih jih odnesejo v predelavo. Sam njegov izgled je pa malo bolj čuden. Izgleda kot nekakšna kocka oziroma kvader v katerem so kemijske snovi, zunaj naprave pa ima pozitivni ter negativni priključek. Akumulatorji se vedno bolj razvijajo in dobivajo vedno večje moči. Uporabno pa so za vsestransko uporabo samo treba jih je poznati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *